Info over onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden:

 1. Onze leveringen worden gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van bestelling, indien het gaat om artikelen die op voorraad zijn. Voor bestellingen op langere termijn (backorders) en waarvan op voorhand geen bindend prijsakkoord werd afgesloten heeft ITF - Consult BV het recht om te allen tijde haar prijzen aan te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren;
 2. Alle prijzen vermeld op onze webshop zijn inclusief Recpel, Bebat en Auvibel indien van toepassing;
 3. Leveringstermijnen worden opgegeven bij benadering. Voor eventuele vertragingen vanuit de transportfirma kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld en zal de koper in geen geval recht hebben op enige schadevergoeding;
 4. Onze offertes zijn geldig tot de vervaldatum en/of zolang de voorraad sterkt tenzij anders overeengekomen;
 5. Wanneer goederen beschadigd geleverd worden dient dit binnen de 24 uur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan ITF - Consult BV door middel van een e-mail te sturen naar info@itf-consult.be zodat de DOA (Dead On Arrival) procedure kan opgestart worden;
 6. Wanneer het artikel effectief defect is geleverd heeft de koper recht op een nieuw of vervangend artikel. Dit zal steeds door ITF - Consult BV in samenspraak met de koper besproken worden;
 7. Adviezen over producten en/of diensten mondeling of schriftelijk worden geheel vrijblijvend verstrekt. Ze zijn te beschouwen als richtlijnen waar geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard;
 8. Bij verbreking van de overeenkomst door de klant is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de overeengekomen prijs;
 9. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij anders overeengekomen;
 10. Bij niet-betaling op vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % verschuldigd op de niet-betaalde bedragen;
 11. Bij gebreke aan schriftelijk en aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na bestelling, worden onze huidige algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd door de koper. Door de aanvaarding van onze algemene voorwaarden ziet de koper uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn/haar algemene voorwaarden op de betreffende verkoopovereenkomst;
 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Aalst of Gent te België bevoegd, dit vrij te bepalen door ITF - Consult BV.